fbpx
Image Alt

Privacybeleid

PRIVACYVERKLARING

Punch! hanteert veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. Dit is een privacyverklaring van alle Punch! Vestigingen (Punch! Club Nederland BV & Punch! Club Hoofddorp gevestigd te Almere en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer:69157650. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

  1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:

– de website [webadres] bezoekt;

– zich inschrijft voor een door ons georganiseerd evenement en/of product;

– lid wordt;

– zich aanmeldt voor onze nieuwsbrieven;

– via een van onze contactformulieren contact met ons opneemt;

1.2 Wij verzamelen daarbij de volgende (persoons)gegevens:

– Naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, leeftijd, geslacht, bankrekeningnummer, gegevens over voorkeuren, gegevens over afspraken, lidmaatschapsnummer, soort abonnement en eventuele gezondheidskwalen

1.3 Wij kunnen deze gegevens gebruiken om (het doel):

– het lidmaatschap te effectueren;

– nieuwsbrieven & mailings te verzenden;

– contact met u op te nemen of te onderhouden;

– de dienstverlening te verbeteren;

– de website te optimaliseren;

 

  1. INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, WISSING, OVERDRACHT EN BEZWAAR

2.1 U kunt contact opnemen met Naima Amdaouech] via telefoonnummer: 036-5255729 en/of e-mailadres info@punchclub.nl voor:

(a) meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken;

(b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;

(c) inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;

(d) correctie, beperking, wissing of overdracht van uw gegevens;

(e) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Punch! Club Nederland BV.

 

  1. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1 Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring

genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen

treffen om uw gegevens te beveiligen.

 

  1. DERDEN

4.1 Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden, de gegevens worden wel verwerkt in ons ledenadministratie systeem epass online.

4.2 Wij kunnen foto’s van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten op onze

accommodatie publiceren op onze website, tenzij u daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar

aantekent (zie onder 2).

 

  1. BEWAREN VAN UW GEGEVENS

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de

verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.

 

  1. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

6.1 Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan

om deze privacy verklaring regelmatig te blijven raadplegen

Close
Punch Logo

Punch! Women’s Health Club is een club waar vrouwen komen om aan hun body en mind te werken.

Contact

Tel: 036-5255729

Maandag t/m Vrijdag:
09.00 – 11.30 en
18.00 – 20.30

Zaterdag & Zondag:
09.30 – 11.30

Social media
Punch